1.třída 2.třída 3.třída 4.třída

Základní informace

NÁZEV ORGANIZACE:Mateřská škola Zvoneček v Praze 12

ŘEDITELKA ORGANIZACE: Barbora Cichoňová

IČO: 63832305

ADRESA: Pejevové 3135/34, Praha 4 – Modřany

TELEFON: 244 402 480

TYP MŠ: celodenní péče

KAPACITA: 112 dětí

PROVOZNÍ DOBA: 6,30 hod. – 17,00 hod.

 

 

Základní informace

Jsme mateřská škola uprostřed sídliště, v blízkosti jeslí i základní školy. Hezká zahrada kolem budovy je vybavena dřevěnými (ekologickými) hracími prvky, pískoviště jsou opatřena pevnými skládacími kryty. Členitý terén zahrady nám umožňuje i zimní sáňkování a bobování, v letních dnech využíváme mlhoviště a rozstřikovače vody. Nedaleká Modřanská rokle a Lhotecký lesík nám umožňují i hezké vycházky.

V hospodářském pavilonu máme vlastní kuchyň a prádelnu.

Škola zahájila provoz v roce 1983. Od té doby se však zcela obnovilo původní vybavení v celé budově. Třídy jsou dostatečně vybaveny hračkami i učebními pomůckami, které jsou dětem dostupné. Průběžně využíváme čističky vzduchu a osvěžovače RB.

Personální obsazení školy je úplné a stabilizované. Ve stravování důsledně dodržujeme zásady zdravé výživy.

PLATBA ŠKOLNÉHO :

Školné : 600,- Kč / měsíc

Platbu lze provést hotovostně u hospodářky školy, nebo převodem na účet.

 

Číslo účtu MŠ : 000000 – 2000774339/0800

Číslo účtu ŠJ : 000035 – 2000774339/0800

Platba musí proběhnout do každého 12. dne v měsíci

 

(upravit)

Copyright © 2017 Mateřská škola Zvoneček