Rodiče

VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
1/2020 Přijímá se od 1.9.2020
2/2020 Přijímá se od 1.9.2020
4/2020 Přijímá se od 1.9.2020
5/2020 Přijímá se od 1.9.2020
6/2020 Přijímá se od 1.9.2020
7/2020 Přijímá se od 1.9.2020
9/2020 Přijímá se od 1.9.2020
11/2020 Přijímá se od 1.9.2020
12/2020 Přijímá se od 1.9.2020
13/2020 Přijímá se od 1.9.2020
14/2020 Přijímá se od 1.9.2020
15/2020 Přijímá se od 1.9.2020
16/2020 Přijímá se od 1.9.2020
22/2020 Přijímá se od 1.9.2020
23/2020 Přijímá se od 1.9.2020
26/2020 Přijímá se od 1.9.2020
27/2020 Přijímá se od 1.9.2020
28/2020 Přijímá se od 1.9.2020
30/2020 Přijímá se od 1.9.2020
32/2020 Přijímá se od 1.9.2020
33/2020 Přijímá se od 1.9.2020
36/2020 Přijímá se od 1.9.2020
37/2020 Přijímá se od 1.9.2020
40/2020 Přijímá se od 1.9.2020
44/2020 Přijímá se od 1.9.2020
46/2020 Přijímá se od 1.9.2020
47/2020 Přijímá se od 1.9.2020
48/2020 Přijímá se od 1.9.2020
50/2020 Přijímá se od 1.9.2020
51/2020 Přijímá se od 1.9.2020
55/2020 Přijímá se od 1.9.2020
57/2020 Přijímá se od 1.9.2020
60/2020 Přijímá se od 1.9.2020
62/2020 Přijímá se od 1.9.2020
63/2020 Přijímá se od 1.9.2020
64/2020 Přijímá se od 1.9.2020
70/2020 Přijímá se od 1.9.2020
73/2020 Přijímá se od 1.9.2020
76/2020 Přijímá se od 1.9.2020
77/2020 Přijímá se od 1.9.2020
80/2020 Přijímá se od 1.9.2020
82/2020 Přijímá se od 1.9.2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, nepřijala k 1.9.2020 děti evidované pod těmito registračními čísly:
3/2020 Nepřijímá se
10/2020 Nepřijímá se
17/2020 Nepřijímá se
19/2020 Nepřijímá se
25/2020 Nepřijímá se
29/2020 Nepřijímá se
31/2020 Nepřijímá se
35/2020 Nepřijímá se
38/2020 Nepřijímá se
39/2020 Nepřijímá se
52/2020 Nepřijímá se
54/2020 Nepřijímá se
65/2020 Nepřijímá se
67/2020 Nepřijímá se
71/2020 Nepřijímá se
74/2020 Nepřijímá se
75/2020 Nepřijímá se
78/2020 Nepřijímá se
79/2020 Nepřijímá se


Vyvěšeno dne: 27.5.2020

INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-zvonecek

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:
– tisk vyplněné žádosti
– tisk čestného prohlášení k očkování
– pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
– pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z
následujících způsobů:
– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!)
– poštou
– v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole ve dnech 

12.5. 2019 13:00 – 17:00 hodin

13.5. 2019 13:00 – 17:00 hodin

Elektronický předzápis bude přístupný od 14.4. do 11.5.2020 na stránkách

 

Kritéria 202/2021

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Zvoneček v Praze 12 stanovuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021.
Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu v Praze 12, v případě cizinců místo pobytu v Praze 12 a děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  2. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu v Praze 12, v případě cizinců místo pobytu v Praze 12
  3. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Praze 12, v případě cizinců místo pobytu v Praze 12
  4. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Praze 12, v případě cizinců místo pobytu v Praze 12
  5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Praze 12 a nejsou ze spádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku

 

Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.