Rodiče

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

rozhodnuti_seznam_prijatych (32)

seznam_neprijatych

Prosíme rodiče o osobní vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí i Rozhodnutí o nepřijetí , abychom Vám je nemuseli posílat doporučeně poštou, v době 8.00 -17.00  ve dnech 1.6 -2.6.2021 v kanceláři MŠ.

Děkujeme

INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-zvonecek

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:
– tisk vyplněné žádosti
– tisk čestného prohlášení k očkování
– pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte
– pořízení kopie rodného listu dítěte

Potřebné dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z
následujících způsobů:
– do datové schránky školy
– e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!)
– poštou
– v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole ve dnech 

11.5. 2021 13:00 – 17:00 hodin

12.5. 2021 13:00 – 17:00 hodin

Elektronický předzápis bude přístupný od 12.4.2021 do 10.5.2021 na stránkách

 

Kritéria 2021/2022

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Zvoneček v Praze 12 stanovuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022.
Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

  1. Děti, které k 31. 08. 2021 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu v Praze 12, v případě cizinců místo pobytu v Praze 12 a děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  2. Děti, které k 31. 08. 2021 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu v Praze 12, v případě cizinců místo pobytu v Praze 12
  3. Děti, které k 31. 08. 2021 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Praze 12, v případě cizinců místo pobytu v Praze 12
  4. Děti, které k 31. 12. 2021 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu v Praze 12, v případě cizinců místo pobytu v Praze 12
  5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu v Praze 12 a nejsou ze spádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí, uvedeného ve školském rejstříku

 

Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

 

 

 

Komentáře jsou uzavřeny.