Aktuality UA

Zápisy do mateřských škol pro uprchlíky z Ukrajiny v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 12

Зарахування дітей України 2023/2024

Шановні батьки!

Запрошуємо вас записатися на 2023/2024 навчальний рік.

Регулярна реєстрація з подачею підтверджених заявок відбудеться 06.06.2023 з 15 до 17 годин.

Які документи треба подати?

 • Doklad totožnosti a doklad o totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument)
 • Nutné je také předložit potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte
  (s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání, tj. poslední ročník mateřské školy, obvykle 5leté)
 • Підтвердження особи та підтвердження особи дитини (можна використати візу або інший документ)
 • Треба теж подати довідку чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які повинні відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які відвідують останній клас дитячого садка, ывичайно дітей, які досягли 5 років)

Další informace:

 • Vzhledem k omezenému počtu volných míst nemusíte být přijati do mateřské školy, do které se přijdete zapsat. Budeme pro vaše děti hledat volná místa v rámci celé Prahy 12.
 • Úhrada za vzdělávání se netýká povinného předškolního vzdělávání
 • Pokud máte problém s úhradou úplaty za vzdělávání, škola vám poradí, jak situaci řešit
 • Через брак вільних місць вас можуть не прйняти в дитячий садок, куди ви прийшли записатися. Ми будемо для ваших дітей шукати вільні місця в рамках Праги
 • Навчання безплатне для дітей, які зобов´язані відвідувати навчальний дошкільний заклад.
 • Якщо у вас є проблеми зі сплатою за навчання, школа вам порадить,як вирішити ситуацію.

Seznam mateřských škol (Je možné, některé školy už nemají volná místa – viz dále v seznamu.)

 • Mateřská škola Oáza v Praze 12
 • Eva Derynková, tel. č. 241 471 344, e-mail: reditelka@msoaza.cz
 • Mateřská škola Pertoldova – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12
 • Kateřina Štěpánová, tel. č. 244 464 578, e-mail: mspertoldova@naberanku.cz
 • Mateřská škola Smolkova v Praze 12 – součást Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12
 • Erika Župová, tel. č. 770 179 628, e-mail: ms@ms-smolkova.cz
 • Mateřská škola Urbánkova 3374/18 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12
 • Lenka Wackerová, tel. č. 241 767 354, e-mail: msurbankova@naberanku.cz
 • Mateřská škola Větrníček v Praze 12
 • Michaela Půlkrábková, tel. č. 241 091 820, 241 091 828,
  e-mail: info@msvetrnicek.cz
 • Mateřská škola Karásek v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Lenka Kouřilová, tel. č. 737 666 628, e-mail: reditelka@mskarasek.cz
 • Mateřská škola Jahůdka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Milena Ženatá, tel. č. 244 403 877, e-mail: info@mskrouzova.cz
 • Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Radana Mikšová, tel. č. 241 761 204, e-mail: ms_levskeho@centrum.cz
 • Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Ivana Michálková, tel. č. 244 404 025, 739 631 792, e-mail: info@mshvezdicka.cz
 • Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Lenka Bukovská, tel. č. 605 785 985, e-mail: reditelka@tyrsovka.cz
 • Mateřská škola Montessori v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Jaroslava Posltová, tel. č. 241 766 272, e-mail: info@msmontessori.cz
 • Mateřská škola Točná – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Zuzana Gregorová, tel. č. 241 910 508, e-mail: mstocna@naberanku.cz
 • Mateřská škola Pastelka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Jana Stará, tel. č. 244 403 093, e-mail: reditelka@pastelkams.cz
 • Mateřská škola Zvoneček v Praze 12 – nejsou volné kapacity/ вільних потужностей немає
 • Barbora Cichoňová, tel. č. 244 402 480, e-mail: mszvonecek@seznam.cz
 • Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Daniela Veselá, tel. č. 241 773 169, e-mail: reditelka@mspodsady.cz
 • Mateřská škola Pohádka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Monika Lienertová, tel. č. 241 772 324, e-mail: mspohadka@mspohadka.cz
 • Mateřská škola Angelka – součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • vedoucí učitelka Mgr. Eva Veselá, 778 448 398, e-mail: vesela@zsangel.cz
 • Mateřská škola Dolinka – součást Základní koly a mateřské školy K Dolům v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Kateřina Stárková, tel. č. 242 499 176, 724 724 330, e-mail: msdolinka@zskdolum.cz

Další zdroje informací k předškolnímu vzdělávání:

Дальші джерела інформацій до дошкільного навчання:

Jak postupovat při začlenění do vzdělávání do České republiky

Vzdělávání ve školách v ČR pro uprchlíky z Ukrajiny

Příloha: (web www.edu.cz/ukrajina)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище:

…………………………………………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання …………………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): …………………………………………………………………………………………………

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):

…………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu:

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання

…………………………………………………………………………………………………

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: …………………………………………………………………………………………………

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини……………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:

…………………………………………………………………………………………………………

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

до дошкільного навчального закладу, діяльність якого здійснює

Název školy/ Назва школи

□ od školního roku 2023/2024*/ навчального року 2023/2024*

□ okamžitě*/ негайно*

*Označte jednu z možností/*Позначте одну з можливостей.

V/ м. (назва населеного пункту)……………………………dne!дата ……………………… 

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat):

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)     

Komentáře jsou uzavřeny.