Aktuality UA

Zápis do MŠ pro děti z Ukrajiny 2.6.2022

Zápisy do mateřských škol pro uprchlíky z Ukrajiny v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 12

Записи до дитячих садків для біженців з України в дитячих садках заснованих МЧ Прага 12

Datum zápisu:

Дата запису:

 • června 2022 v mateřské škole Prahy 12
 • 2-го червня в дитячму садку Праги 1

Co je potřeba předložit?

Які документи треба подати?

 • Doklad totožnosti a doklad o totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument)
 • Nutné je také předložit potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte
  (s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání, tj. poslední ročník mateřské školy, obvykle 5leté)
 • Підтвердження особи та підтвердження особи дитини (можна використати візу або інший документ)
 • Треба теж подати довідку чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які повинні відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які відвідують останній клас дитячого садка, ывичайно дітей, які досягли 5 років)

Další informace:

 • Vzhledem k omezenému počtu volných míst nemusíte být přijati do mateřské školy, do které se přijdete zapsat. Budeme pro vaše děti hledat volná místa v rámci celé Prahy 12.
 • Úhrada za vzdělávání se netýká povinného předškolního vzdělávání
 • Pokud máte problém s úhradou úplaty za vzdělávání, škola vám poradí, jak situaci řešit
 • Через брак вільних місць вас можуть не прйняти в дитячий садок, куди ви прийшли записатися. Ми будемо для ваших дітей шукати вільні місця в рамках Праги
 • Навчання безплатне для дітей, які зобов´язані відвідувати навчальний дошкільний заклад.
 • Якщо у вас є проблеми зі сплатою за навчання, школа вам порадить,як вирішити ситуацію.

Seznam mateřských škol (Je možné, některé školy už nemají volná místa – viz dále v seznamu.)

 • Mateřská škola Oáza v Praze 12
 • Eva Derynková, tel. č. 241 471 344, e-mail: reditelka@msoaza.cz
 • Mateřská škola Pertoldova – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12
 • Kateřina Štěpánová, tel. č. 244 464 578, e-mail: mspertoldova@naberanku.cz
 • Mateřská škola Smolkova v Praze 12 – součást Základní školy a mateřské školy Smolkova v Praze 12
 • Erika Župová, tel. č. 770 179 628, e-mail: ms@ms-smolkova.cz
 • Mateřská škola Urbánkova 3374/18 – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12
 • Lenka Wackerová, tel. č. 241 767 354, e-mail: msurbankova@naberanku.cz
 • Mateřská škola Větrníček v Praze 12
 • Michaela Půlkrábková, tel. č. 241 091 820, 241 091 828,
  e-mail: info@msvetrnicek.cz
 • Mateřská škola Karásek v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Lenka Kouřilová, tel. č. 737 666 628, e-mail: reditelka@mskarasek.cz
 • Mateřská škola Jahůdka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Milena Ženatá, tel. č. 244 403 877, e-mail: info@mskrouzova.cz
 • Mateřská škola Srdíčko v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Radana Mikšová, tel. č. 241 761 204, e-mail: ms_levskeho@centrum.cz
 • Mateřská škola Hvězdička v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Ivana Michálková, tel. č. 244 404 025, 739 631 792, e-mail: info@mshvezdicka.cz
 • Mateřská škola Tyršovka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Lenka Bukovská, tel. č. 605 785 985, e-mail: reditelka@tyrsovka.cz
 • Mateřská škola Montessori v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Jaroslava Posltová, tel. č. 241 766 272, e-mail: info@msmontessori.cz
 • Mateřská škola Točná – součást Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Zuzana Gregorová, tel. č. 241 910 508, e-mail: mstocna@naberanku.cz
 • Mateřská škola Pastelka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Jana Stará, tel. č. 244 403 093, e-mail: reditelka@pastelkams.cz
 • Mateřská škola Zvoneček v Praze 12 – nejsou volné kapacity/ вільних потужностей немає
 • Barbora Cichoňová, tel. č. 244 402 480, e-mail: mszvonecek@seznam.cz
 • Mateřská škola Podsaďáček v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Daniela Veselá, tel. č. 241 773 169, e-mail: reditelka@mspodsady.cz
 • Mateřská škola Pohádka v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Monika Lienertová, tel. č. 241 772 324, e-mail: mspohadka@mspohadka.cz
 • Mateřská škola Angelka – součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • vedoucí učitelka Mgr. Eva Veselá, 778 448 398, e-mail: vesela@zsangel.cz
 • Mateřská škola Dolinka – součást Základní koly a mateřské školy K Dolům v Praze 12 – nejsou volné kapacity / вільних потужностей немає
 • Kateřina Stárková, tel. č. 242 499 176, 724 724 330, e-mail: msdolinka@zskdolum.cz

Další zdroje informací k předškolnímu vzdělávání:

Дальші джерела інформацій до дошкільного навчання:

Mateřské školy v Praze 12 – informace pro školní rok 2022/2023

Jak postupovat při začlenění do vzdělávání do České republiky

Vzdělávání ve školách v ČR pro uprchlíky z Ukrajiny

Příloha: (web www.edu.cz/ukrajina)

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище:

…………………………………………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання …………………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): …………………………………………………………………………………………………

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):

…………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu:

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання

…………………………………………………………………………………………………

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: …………………………………………………………………………………………………

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини……………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:

…………………………………………………………………………………………………………

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

до дошкільного навчального закладу, діяльність якого здійснює

Název školy/ Назва школи

□ od školního roku 2022/2023*/ навчального року 2022/2023*

□ okamžitě*/ негайно*

*Označte jednu z možností/*Позначте одну з можливостей.

V/ м. (назва населеного пункту)……………………………dne!дата ……………………… 

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat):

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)     

Що Робити, Якщо Ви Тільки Приїхали З Дітьми До Чеської Республіки?

5. duben 2022

Акліматизуйтеся в нових умовах – зараз є найголовніше  забезпечити сім’ю умовами для повсякденного життя і дати всім достатньо відпочити.

Поступово намагайтеся адаптуватися до життя в новій країні

намагайтеся забезпечити дітям відповідне дозвілля в групах однолітків – участь в групах адаптації, організованих різними організаціями, творча діяльність, спорт, активний відпочинок на природі і т. д.;

розгляньте можливість участі в дистанційному навчанні, що надається українськими освітніми організаціями;

постарайтеся разом з дітьми оволодіти основами чеської мови, відповідними їх віку.

Почніть займатися вступом до чеської школи – починати ходити до школи  доречно тільки тоді, коли Ваша дитина готова до цього і не сприймає це як стресову подію. Не варто поспішати з вступом до школи, в першу чергу необхідно визначитися з більш постійним місцем проживання, з матеріальною та фінансовою забезпеченістю. Протягом перших трьох місяців Вашого перебування в ЧР немає необхідності організовувати вступ до школи, але якщо Ви вважаєте, що для Вашої дитини це доречно, маєте на це право. Рекомендується використовувати адаптаційні групи за місцем проживання до початку занять в школі. Особливо, якщо у Вас ще немає стабільного житла, Ви розглядаєте можливість переїзду і т. д. Адаптаційні групи допоможуть Вашій дитині спілкуватися з однолітками, освоїти основи чеської мови і підготуватися до початку навчання в чеській школі.

КУДИ ЗАПИСАТИ СВОЮ ДИТИНУ?

Система освіти в ЧР має декілька ступенів:

1) Дошкільна освіта

2) Початкова освіта

3) Середня освіта

4) Вища професійна освіта

5) Вища освіта

1) Дошкільна освіта

Дошкільна освіта проходить в дитячому садку і призначена для дітей, як правило, від 3 до 6 років, останній рік перед вступом до початкової школи в ЧР є обов’язковим.

Не обов’язково відразу вирішувати дошкільну освіту, але якщо Ви вирішили записати дитину в дитячий садок, це Ваше право, і Ви можете зробити це в будь-який час. Однак у певному дитячому садку зараз може не бути вільного місця (тобто протягом навчального року) і тому Вам можуть відмовити. В цьому випадку ситуацією займеться засновник або крайова адміністрація, яка призначить Вам  іншу школу, в якій буде місце для дитини.

Для дітей, що народилися з 1.9.2016 р. по 31.8.2019 р. з українським громадянством, які прибувають до ЧР у зв’язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до дитячого садка на 2022/23 навчальний рік встановлено в період з 2 червня 2022.  Якщо Ваша дитина народилася з 1. 9. 2016 р. по 31. 8. 2017 р., то для неї в  навчальному році 2022/2023 дошкільна освіта буде обов’язковою, і тому, в будь-якому випадку, необхідно записати дитину в дитячий садок на зазначену дату, якщо це не відбудеться раніше.

Як правило, Ви вибираєте дитячий садок відповідно до Вашого місця проживання. Якщо Ви не знаєте як на то, будь ласка, зв’яжіться з муніципальним офісом, а в Празі з муніципалітетом міського району. Із заявою про прийом Вам допоможе конкретний дитячий садок, в якому також є заява українською мовою. Ви повинні пред’явити свій документ, що засвідчує особу, і документ, що засвідчує особу дитини (можна використовувати візу або інший документ). Також необхідно пред’явити довідку від дитячого лікаря в ЧР про вакцинацію дитини (за винятком дітей, які отримують обов’язкову дошкільну освіту).

В дитячому садку оплачується навчання і шкільне харчування. Плата за навчання не поширюється на обов’язкову дошкільну освіту. Якщо у Вас виникнуть проблеми з оплатою зборів, школа порадить Вам, як вирішити ситуацію.

2) Початкова освіта

Початковве навчання проходить в початковій школі і розраховане на дітей від 6 років. Обов’язкова освіта триває 9 шкільних років. У 2021/22 навчальному році обов’язкова шкільна освіта поширюється на дітей, що народилися в період з 1. 9. 2006 р. по 31. 8. 2015 р. З вересня 2022 року обов’язкове шкільне навчання буде поширюватися на дітей, що народилися в період з 1. 9. 2007 р. по 31. 8. 2016 р. Старші учні будуть включатися в класи, як правило, відповідно до віку, для поступової інтеграції в освіту буде використовуватися індивідуальний підхід.

Немає необхідності відразу ж приступати до початкової освіти. Ви можете подати заяву на прийом з вересня 2022 року. Якщо Ви вирішили записати дитину в початкову школу, це Ваше право, і Ви можете зробити це в будь-який час. Однак можливо, що в початковій школі зараз може не бути вільного місця,  і тому Вам можуть відмовити. В цьому випадку ситуацією займеться засновник або крайова адміністрація, яка призначить Вам  іншу школу, в якій буде місце для дитини.

Якщо Ваша дитина зацікавлена тим, щоб почати обов’язкове шкільне навчання в 1 класі з вересня 2022 року, необхідно записати її в початкову школу. Для громадян України, які прибувають до ЧР у зв’язку зі збройним конфліктом, крайній термін зарахування до початкових шкіл встановлено на період з 1 червня 2022 по 15 липня 2022 р. Конкретний термін зарахування в цей період встановлюється початковою школою.

Початкова школа зазвичай вибирається в залежності від місця проживання. Якщо Ви не знаєте як на то, будь ласка, зв’яжіться з муніципальним офісом, а в Празі з муніципалітетом міського району. Із заявою про прийом Вам допоможе конкретна початкова школа, в якій також є заява українською мовою. Ви повинні пред’явити свій документ, що засвідчує особу, і документ, що засвідчує особу дитини (можна використовувати візу або інший документ).

Навчання в початковій школі безкоштовне, підручники школа надасть Вашій дитині. У шкільній їдальні надаються обіди, які оплачує законний представник дитини. Діти молодшого віку (приблизно до 10 років) можуть відвідувати групу продовженого дня після закінчення занять, яка є платною. Якщо у Вас виникли проблеми з оплатою обіду або групи продовженого дня, школа порадить Вам, як вирішити ситуацію.

Школа також надасть Вам інформацію про те, як буде проходити адаптація Вашої дитини в школі – зокрема, про можливість безкоштовного мовного оволодіння чеською мовою та про іншу підтримку.

3) Середня освіта

Середня освіта здійснюється в середніх школах, і можуть бути прийняті абітурієнти, які закінчили обов’язкову шкільну освіту або отримали базову освіту. Якщо у громадянина України немає свідоцтва про попередню освіту, його можна замінити заявою під присягою (аффідевітом).Заявники з-за кордону підтверджують право на проживання, що робиться пред’явленням  візової наклейки в закордонному паспорті або запису про надання тимчасового захисту в закордонному паспорті або без паспорта.

Громадянин України, який є учнем класу вище дев’ятого, може подати заяву про зарахування до вищого класу. Директор середньої школи вирішує, в який клас буде зарахований учень після вивчення документів про попередню освіту учня. Він може бути включений і у  поточний 1 курс.  Якщо громадянин України не має у своєму розпорядженні необхідних документів, вони можуть бути замінені показаннями під присягою (аффідевітом). Для громадян України, які прибувають до ЧР у зв’язку зі збройним конфліктом, є можливим додаткове подання заяви на прийом до 1 курсу середньої школи на навчальний рік 2022/2023. Подати заяву до випускних класів можливо до 5 квітня 2022 року, а на інші  курси до 8 квітня 2022 р. У разі вступу до навчальних курсів з випускним державним іспитом, єдиний вступний іспит з чеської мови не здається, якщо попередня освіта проходила за кордоном. В цьому випадку іспит замінюється співбесідою. Інші частини вступних іспитів кандидат буде здавати. Єдиний вступний іспит з математики може бути проведений на чеській, українській або англійській мові відповідно до вибору учня. Ліміт часу на вступний іспит з математики для громадян України збільшено на 25%. Вступний іспит для інших галузей освіти готується окремими школами. Інформацію про середню освіту, спеціальності та школи можна знайти та сайті https://infoabsolvent.cz/

4) Вища професійна освіта

У Чеській Республіці існує можливість навчання у вищих професійних навчальних закладах, які слідують за середніми школами і поглиблюють професійну підготовку, орієнтовану на ринок праці. На вищу професійну освіту приймаються абітурієнти, які склали випускний державний  іспит. Абітурієнт може бути прийнятий на більш високий курс після розгляду документів про  попередню освіту, директор школи може включити абітурієнта в поточний перший курс. Якщо у громадянина України немає свідоцтва про попередню освіту , то для цілей процедури вступу, вони можуть бути замінені заявою під присягою (аффідевітом). Абітурієнти  з-за кордону підтверджують право на проживання, що робиться пред’явленням  візової наклейки в закордонному паспорті або запису про надання тимчасового захисту в закордонному паспорті, або без паспорта. Громадянин України також може бути включений до поточного 1 курсу або на більш високий курс середньої школи після розгляду документів про попередню освіту. Якщо громадянин України не має у своєму розпорядженні необхідних документів, вони можуть бути замінені заявою під присягою (аффідевітом).

5) Вища освіта

Детальніше про навчання в університетах Чехії ви можете знайти на сайті: https://www.studyin.cz/

Komentáře jsou uzavřeny.