TUČŇÁCI

TucnaciTUČŇÁCI

Telefon na omluvu dětí – 420 725 084 910

email: zvonecektucnaci@gmail.com

 

Paní učitelky

Bc. Pavlína Dobrovská

Gabriela Houbová DiS.

Školní rok 2023/2024

Společné fotografování dětí 20.května od 8:00hod.

 • leden 2024
 • MTU Stavitel města /stavitel mostů 23.1-24.1. /hrazeno SRPŠ/
 • únor
 • Divadlo: Krysáci a ztracený Ludvík /KC12/ 13.2. v 10:30 hod. /hrazeno SRPŠ/
 • Masopustní bál ve školce 21.2. v 10:00 hod.
 • březen
 • Bubnování a rytmické hrátky 7.3. v 9:00 hod. /hrazeno SRPŠ/
 • Jarní procházka středa 13.3.
 • Divadlo: Velikonoční pohádka/KC12/ 21.3. v 10:30 hod . /hrazeno SRPŠ/
 • Pomóóóóc ! ve školce 26.3. v 9:00 hod. /hrazeno SRPŠ/
 • duben
 • Stavba hmyzího domečku 3.4 v 9:00hod.
 • /hrazeno SRPŠ/
 • Čarodějnice 30.4. dopoledne
 • květen
 • Den rodiny -besídka pro rodiče 14.5. v 16:00 hod.
 • Celoškolkový výlet do ZOO Zelčín – 16.5. v 8:00 hod. / hrazeno SRPŠ/
 • Zvonečková pouť – 30.5. v 17:30 hod./část akce je hrazeno ze SRPŠ/
 • Společné fotografování dětí 20.5. v 8:30 hod.
 • červen
 • Pasování předškoláků /hrazeno SRPŠ/
 • Divadlo: O Palečkovi
 • Divadlo: Trable s příšerou 31.10.
 • Divadlo: Vodnická 6.11. KC 12 v dopoledních hod.
 • Divadlo: Zimní příhody včelích medvídků 23.11.
 • Škola čar a kouzel -zahrada 23.11. v 17:30hod.
 • Divadlo: Hlavně, ať se nevzbudí 28.11.
 • Fotografování dětí 29.11 v dopoledních hod.
 • Mikuláš – Andělská nadílka 5.12. /hrazeno SRPŠ/
 • Cirkus Adonis 7.12. /hrazeno SRPŠ/
 • Vánoční besídka 20.12.v 16:30hod.

Pro maminky a tatínky nových žáčků

Odpovědi na nejčastější dotazy týkající se provozu a chodu MŠ

Kde najdu informace o provozu a chodu mateřské školy?

 • webové stránky www.ms-zvonecek.cz
 • pomocí emailu – zvonecektucnaci@gmail.com
 • dostanete je od paní učitelek na třídní schůzce

Jak zaplatit školné, stravné a ostatní platby?

 • od paní učitelky dostanete kartičku s variabilní symbolem Vašeho dítěte. Nezapomínejte ho uvádět při platbách a do poznámky prosím uvádějte jméno a příjmení DÍTĚTE!
 • školné ve výši 850,- plaťte každý měsíc do 15. kalendářního dne na účet 2000774339/0800
 • stravné ve výši 1150,- uhraďte v září na účet 000035-2000774339/0800, dále pak dostanete přístup do aplikace Jídelna nebo lísteček na platbu aktuální částky
 • příspěvek SRPŠ – informace dostanete od zástupců na třídní schůzce

Co dělat s dokumenty, které dostanete v MŠ?

 • vyplněné souhlasy, aktuální informace o MŠ, jména osob k vyzvedávání dětí – poctivě vyplňte a podepsané vraťte paní učitelce 

Co znamená adaptační program v mateřské škole?

 • pro děti je vstup do mateřské školy převratnou událostí
 • buďte připraveni, že se může objevit pláč i obtížné ranní loučení – každé dítě i rodič to snáší jinak
 • snažíme se dětem maximálně ulehčit vstup do nového prostředí, děti se seznamují se všemi činnostmi, aktivitami a pravidly postupně podle toho, kolik času děti potřebují
 • toto období bývá náročné, ale ne nekonečné a brzy budete do mateřské školy vodit usměvavé dítě

Jak mám svému dítěti pomoci při nástupu do mateřské školy?

 • nejvíce dětem prospějete svým vlastním klidem
 • i když sami cítíte vypětí, zůstaňte klidní
 • dítě si potřebuje projít zkušeností, že se pro něj vždy s jistotou vrátíte
 • pláč ustává v okamžiku, kdy opadne psychické vypětí (loučení, někdy ale i vítání, dlouhé hovory o rodině nebo plačící kamarád)
 • proto okamžiky psychického vypětí zbytečně neprotahujte
 • mateřská škola je rodičům otevřená, máte možnost zůstat s dítětem ve školce, zvažte sami, co je pro Vaše dítě vhodné
 • svěřujte nám dítě s důvěrou, že v případě jakýchkoli nenádálých událostí nebo v situaci, kdy Vás bude skutečně potřebovat, Vám zavoláme

Co ještě může pomoci?

 • dítěti nelžete, jasně stanovte pravidla a ta dodržujte
 • přizpůsobte denní režim ve všední dny vstávání do mateřské školy, ať má dítě dost času na spánek
 • pokud je například nezbytné, aby dítě v mateřské škole hned od počátku po obědě odpočívalo, neslibujte, že přijdete po obědě.Vysvětlete dítěti po pravdě, že až skončíte v práci, přijedete pro něj. Dobu bez Vás bude trávit s paní učitelkou mezi svými kamarády, kde si může v bezpečném prostředí hrát
 • pokud to pracovní a rodinné důvody dovolí, nastavujte dítěti dobu pobytu v mateřské škole postupně 
 • nikdy dítěti školkou nevyhrožujte

Kdy adaptační období končí?

 • je to naprosto individuální
 • počáteční měsíce jsou pro dítě víceméně seznamovací, zvyká si na nový režim, setkává se s novými kamarády, poznává nové prostředí, vstřebává nová pravidla

Co by mělo dítě při nástupu do mateřské školy umět?

 • veďte ho k samostatnosti – zvláště v hygieně, jídle a oblékání
 • paní učitelka je schopna dítěti ve všem dopomoci
 • trénujte s dítětem žádost o pomoc – učte ho vyjadřovat důvod nepohodlí – slovy, případně ukázáním na věc, kterou potřebuje

Co má mít dítě v pytli?

 • náhradní oblečení – ponožky, spodní prádlo, tepláčky, tričko (pro případ nehody nebo polití)
 • do poličky nad pytel oblečení na zahradu (tepláčky, mikina, čepice
 • jako oblečení do školky volte dobře pratelné, pohodlné oblečení ve správné velikosti (ne malá vyřazená trička), které jde dobře oblékat a svlékat (mikiny na zip, tepláčky do gumy)

Co je ještě důležité?

 • podepisujte dětem oblečení i obuv
 • pokud dojde k záměně oblečení, přineste jej zpět do MŠ
 • spolupracujte s paní učitelkou, posilujte vzájemnou důvěru a předávejte jí informace, které mohou ovlivnit chování dítěte v průběhu dne
 • nebojte se na cokoli zeptat nebo konzultovat
 • při onemocnění dítěte berte v úvahu čas nutný k doléčení a prevenci před šířením onemocnění dalších dětí 

Jak se mohou rodiče zapojit do dění v mateřské škole?

Mateřská škole je rodičům otevřená. Již dávno neplatí sterilní prostředí, ve kterém se rodiče cítí jako by stáli na druhé straně řeky. Nejdůležitější pro fungování moderní mateřské školy je partnerství školy a rodiny, které společně pracuje v zájmu dítěte, jeho zdraví a pokroků.

Naše mateřská škola pracuje s prvky programu Začít spolu. Informace o školním vzdělávacím programu dostanete na třídních schůzkách, stejně tak Vás seznámíme s tím, na jakých pravidlech trváme a co je stěžejní při vzdělávání Vašich dětí.

Nejdůležitější je důvěra a vzájemný respekt. Respektujte naši práci, dodržujte školní řád a všechna potřebná ustanovení. My respektujeme Vás, jako nejvýznamnější autoritu pro dítě a nikdy nazapomínáme, že že předškolní vzdělávání je doplňkem Vaší rodinné výchovy.

Předškolní vzdělávání v mateřské škole se liší od pobytu dětí v jesličkách. Mateřská škola je prvním vzdělávacím stupněm. Nejedná se o hlídání dětí, ale i navazující vzdělávací činnost na Vaši rodinnou výchovu. Na konci předškolního vzdělávání bude dítě připravené pokračovat v dalším vzdělávání v základní škole. Přestože se dětem snažíme maximálně přiblížit a každé bereme jako osobnost, učíme děti dodržovat dohodnutá pravidla a rozvíjíme jejich samostatnost nejen ve výběru činností, ale i v odpovědnosti za její průběh a výsledek.

Komentáře jsou uzavřeny.