Aktuality

V sekci RODIČE najdete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Obnovení provozu pro všechny děti

 
Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 29. dubna 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ve školách a školských zařízeních. Tímto mimořádným opatřením se v mateřských školách od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v Praze, bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ.
 
V pondělí se budeme těšit na všechny děti. Pokud Vaše dítě nenastoupí, prosíme o omluvení.
 
S pozdravem
Barbora Cichoňová
ředitelka MŠ Zvoneček v Praze 12 

V případě dalších informací mě kontaktujte na tel. 723 831 723. Děkuji Barbora Cichoňová

 

Desinfekce rukou před vstupem do budovy!!!

Na základě usnesení Bezpečnostní rady hl.m.Prahy ze dne 20.9. je nutné, aby každá dospělá osoba při vstupu do budovy školy použila desinfekci na ruce. Desinfekce je pro vás připravena u vchodů.

Vážení rodiče,

v souvislosti se změnami pravidel pro karanténní opatření, která vstoupila v platnost dne 25.9.2020, sdělujeme následující (vyňato z dokumentu HSHMP):

Pokud bylo dítě v kontaktu s Covid pozitivní osobou:

1)  musí být v karanténě po dobu 10 dní od posledního kontaktu a testováno bude 5.-10.den. Pokud bude výsledek negativní, bude karanténa ukončena, tzn.do školy přichází dítě až v okamžiku obdržení negativního výsledku.

2) dle nových pravidel je možnost dítě netestovat, pokud je po celou dobu karantény bezpříznakové. V tomto případě ovšem trvá karanténa 14 dní od posledního kontaktu.

Dítě musí dodržovat pravidla karantény, nestýkat se s jinými lidmi. Ostatní členové rodiny v karanténě být nemusí, nebyli v kontaktu s  Covid -19 pozitivní osobou.

Při návratu do školy dítě předá prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti.

Příznaky nemoc Covid – 19 : teplota 37°C a více, bolesti hlavy, svalů, kloubů, únava, kašel, dušnost, rýma, nevolnost, zvracení, průjmy, ztráta chuti, ztráta čichu.

Žádanku k odběru Vám vypíše pediatr, kterého musíte kontaktovat, odběr bude hrazen pojišťovnou. Dítě se musí dostavit na odběrové místo kdekoliv v Praze. Na odběrovém místě řeknete, že máte vystavenou žádanku, oni si ji na místě vygenerují ze systému podle rodného čísla. Výsledky z testování bývají obvykle do 24-48 hod., přesnější informaci Vám dají na odběrovém místě.

 

Bližší informace ohledně nejdůležitějších pravidel v MŠ :

  1. V současné chvíli není nijak upraven limit počtu dětí ve třídě a tak platí stávající počet 28
  2.  

a)

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy bude platit povinnost zakrytí úst a nosu. (Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst )

b)

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

c)

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy bude pohybovat vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

d)

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

e)

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

f)

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte na email: mszvonecek@seznam.cz nebo na tel. 723 831 723

Soubor hygienických pravidel a čestné prohlášní  ZDE


Mateřská škola Zvoneček v Praze 12 je partnerem projektu „Interaktivní vzdělávání v mateřských školách v Praze 12“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012293 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzvy č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II.

Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k vybavenosti mateřských škol interaktivní technikou a profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný neutěšený stav, kdy vybavenost některých MŠ technikou a schopnost jejího používání ve výuce je téměř nulová. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vybavení škol technikou a výuka pedagogických pracovníků při využívání techniky ve výuce

 

 

 

 

———–