VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
1/2020 Přijímá se od 1.9.2020
2/2020 Přijímá se od 1.9.2020
4/2020 Přijímá se od 1.9.2020
5/2020 Přijímá se od 1.9.2020
6/2020 Přijímá se od 1.9.2020
7/2020 Přijímá se od 1.9.2020
9/2020 Přijímá se od 1.9.2020
11/2020 Přijímá se od 1.9.2020
12/2020 Přijímá se od 1.9.2020
13/2020 Přijímá se od 1.9.2020
14/2020 Přijímá se od 1.9.2020
15/2020 Přijímá se od 1.9.2020
16/2020 Přijímá se od 1.9.2020
22/2020 Přijímá se od 1.9.2020
23/2020 Přijímá se od 1.9.2020
26/2020 Přijímá se od 1.9.2020
27/2020 Přijímá se od 1.9.2020
28/2020 Přijímá se od 1.9.2020
30/2020 Přijímá se od 1.9.2020
32/2020 Přijímá se od 1.9.2020
33/2020 Přijímá se od 1.9.2020
36/2020 Přijímá se od 1.9.2020
37/2020 Přijímá se od 1.9.2020
40/2020 Přijímá se od 1.9.2020
44/2020 Přijímá se od 1.9.2020
46/2020 Přijímá se od 1.9.2020
47/2020 Přijímá se od 1.9.2020
48/2020 Přijímá se od 1.9.2020
50/2020 Přijímá se od 1.9.2020
51/2020 Přijímá se od 1.9.2020
55/2020 Přijímá se od 1.9.2020
57/2020 Přijímá se od 1.9.2020
60/2020 Přijímá se od 1.9.2020
62/2020 Přijímá se od 1.9.2020
63/2020 Přijímá se od 1.9.2020
64/2020 Přijímá se od 1.9.2020
70/2020 Přijímá se od 1.9.2020
73/2020 Přijímá se od 1.9.2020
76/2020 Přijímá se od 1.9.2020
77/2020 Přijímá se od 1.9.2020
80/2020 Přijímá se od 1.9.2020
82/2020 Přijímá se od 1.9.2020

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zvoneček v Praze 12, nepřijala k 1.9.2020 děti evidované pod těmito registračními čísly:
3/2020 Nepřijímá se
10/2020 Nepřijímá se
17/2020 Nepřijímá se
19/2020 Nepřijímá se
25/2020 Nepřijímá se
29/2020 Nepřijímá se
31/2020 Nepřijímá se
35/2020 Nepřijímá se
38/2020 Nepřijímá se
39/2020 Nepřijímá se
52/2020 Nepřijímá se
54/2020 Nepřijímá se
65/2020 Nepřijímá se
67/2020 Nepřijímá se
71/2020 Nepřijímá se
74/2020 Nepřijímá se
75/2020 Nepřijímá se
78/2020 Nepřijímá se
79/2020 Nepřijímá se


Vyvěšeno dne: 27.5.2020

Dne 27.5.2020 se dostavte do ředitelny Mateřské školy Zvoneček v Praze 12 pro rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte. Děkuji

 
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12 DNE 5.5.2020 ODSOUHLASILA POSTUPNÉ OBNOVENÍ PROVOZU VŠECH MATEŘSKÝCH ŠKOL, ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 12

Na základě doporučení Rady městské části Praha 12

OBNOVUJI PROVOZ

Mateřské školy Zvoneček v Praze 12

od 25.5.2020

Vzhledem k  nedostatku pedagogických  zaměstnanců nelze zajistit plný provoz a otevřeny budou pouze 2 třídy.  Se zákonnými zástupci dítěte, kteří své dítě přihlásili do provozu MŠ bude nastoupení/nenastoupení  řešeno individuálně, zejména s ohledem na zaměstnanost obou rodičů.

 

Bližší informace ohledně nejdůležitějších pravidel při otevření MŠ :

 1. V současné chvíli není nijak upraven limit počtu dětí ve třídě a tak platí stávající počet 28
 2. Ohledně OČR – v tuto chvíli nemám k dispozici jednotné stanovisko MPSV ( jakmile obdržím, budu Vás informovat )
 3. V případě otevření MŠ by měla platit tato pravidla ( jsou pouze orientační a vycházejí z metodiky MŠMT a mohou se v průběhu dnů měnit) :

a)

Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy bude platit povinnost zakrytí úst a nosu. (Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst )

b)

Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

c)

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy bude pohybovat vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

d)

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

e)

Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.

f)

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

g)

Školní stravování bude probíhat v běžné podobě.

h)

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
  1. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. b) při protinádorové léčbě,
  3. c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 •  
 1. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 2. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 3. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 4. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 • Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 • Zákonní zástupci zváží tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodují o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
 • Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte četná prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví.
 • Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
 • i)
 • Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Děti intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny

Úklid a desinfekce mateřské školy bude probíhat několikrát denně. Stejně tak osobní desinfekce rukou.

Závazné pravidla a informace vám budou zaslány po dohodě se zřizovatelem.

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte na email: mszvonecek@seznam.cz nebo na tel. 723 831 723

Soubor hygienických pravidel a čestné prohlášní  ZDE

Informace o ošetřovném ZDE

COVID 19

Kdo bude mít zájem čerpat OČR po dobu přerušení provozu školy, pište, prosím na email: mszvonecek@seznam.cz

 

V případě potřeby volejte na telefonní čísla 

723 831 723

 

Vážení rodiče,

na doporučení Rady městské části Praha 12, ve smyslu zákona 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 16.3.2020 do odvolání

PŘERUŠUJI PROVOZ

Mateřské školy Zvoneček v Praze 12

 

———–