ZÁPIS DO LETNÍHO  PROVOZU V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZVONEČEK V PRAZE 12

V TERMÍNU  

29.7.2019 – 9.8.2019

Kapacita mateřské školy                                                              112 míst

Počet obsazených míst dětmi kmenové školy                             41 míst

Počet volných míst k prázdninovému provozu                      71 míst

Počet zapsaných uchazečů o letní provoz                                   66

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ K LETNÍMU PROVOZU zde

PLATBY ZA LETNÍ PROVOZ

29.7.2019 – 9.8.2019

Školné

Platbu za školné lze uhradit :

 • převodem na účet MŠ 2000774339/0800 ( do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte)
 • v hotovosti v kanceláři ŠJ do 30.6.2019

Cena : 309,- Kč

Předškoláci neplatí !!!!

Stravné

 • převodem na účet MŠ 35 – 2000774339/0800
  ( do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte)
 • v hotovosti v kanceláři ŠJ do 30.6.2019

Cena :

Strávníci 3 – 6 let                        37,- Kč                        celkem za 10 dnů 370,- Kč

Strávníci 7 let                               41,- Kč                       celkem za 10 dnů 410,- Kč

LETNÍ PROVOZ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZVONEČEK V PRAZE 12

29.7.2019.-.9.8.2019

Kritéria přijetí k prázdninovému provozu :

 • – dítě, které plní předškolní vzdělávání v kmenové mateřské škole       50 bodů
 • – dítě s místem trvalého pobytu v městské části Praha 12, navštěvující jinou MŠ v této   městské části                                                                             25 bodů

Kapacita mateřské školy                                                                                     112 míst

Počet obsazených míst dětmi kmenové školy                                                    41 míst

Počet volných míst k prázdninovému provozu                                              71 míst

V případě splnění kriterií méně uchazeči než kolik umožňuje kapacita MŠ přijmout k prázdninovému provozu, budou všichni uchazeči příjmuti  k prázdninovému provozu.

 V případě splnění kriterií více uchazeči než kolik umožňuje kapacita MŠ přijmout k prázdninovému provozu, bude z důvodu transparentnosti a nastavení rovných podmínek nastaven výběr losováním účastníků pod přidělenými registračními čísly.

Veřejné losování proběhne za účasti ředitelky mateřské školy, zástupkyně ředitelky mateřské školy a člena rady rodičů.

Losování proběhne v prostorách Mateřské školy Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135/34, Praha 12, Modřany  dne :

           3.6.2019 v 17 hodin

V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno poštou  v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webových stránkách MŠ.

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den:

4.6.2019

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě bude doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebné dokumenty :

 • kopie evidenčního listu z kmenové MŠ                          1x
 • vyplněná žádost o přijetí k letnímu provozu     zde              1 x
 • Formulář přidělení registračního čísla        zde 1      zde 2              2 x
 • OP zákonného zástupce

V případě přijetí budou veškeré informace zaslány na email, který jste vyplnili v žádosti o přijetí.

Všechny dokumenty vyplňte čitelně hůlkovým písmem !!!

Akce červenAKCE MŠ

AKCE: ČERVEN


 

12.6. –  FOTOGRAFOVÁNÍ

Proběhne třídní Fotografování v dopoledních hodinách

Třídní fotka – 40 Kč

Cena skupinového fota i portrétů  – 40 Kč

 


AKCE PRO CELOU ŠKOLKU

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY – 19. 6.2019

Hodinově zábavný program pro všechny děti, který vyvrcholí „pasováním předškoláků na prvňáčky“. Program se bude konat na zahradě mateřské školy.

Přesná časový harmonogram bude upřesněn

Těšíme se na Vás