Jídelna

Jindřiška Holíková – vedoucí Šj

Veronika Sýkorová – vedoucí kuchařka

Helena Zvolská – kuchařka

Monika Víchová – pomocnice

 

PLATBA STRAVNÉHO

STRAVNÉ SE PLATÍ NA ÚČET ŠJ DO KAŽDÉHO 12. DNE V MĚSÍCI

ÚČET ŠJ 35-2000774339/0800

 

Jídelníček pro aktuální týden

Stravné na září 2019 uhraďte v částce 777,- Kč/ 21 dní á 37,- Kč

Platbu označte přiděleným variabilním symbolem 

Jídelníček 16.9.-20.9.2019

Jídelníček 23.9.-27.9.2019

Komentáře jsou uzavřeny.