Jídelna

Jindřiška Holíková – vedoucí Šj

Helena Zvolská – kuchařka

Monika Víchová – pomocnice

 

PLATBA STRAVNÉHO

STRAVNÉ SE PLATÍ NA ÚČET ŠJ DO KAŽDÉHO 12. DNE V MĚSÍCI

ÚČET ŠJ 35-2000774339/0800

 

Jídelníček pro aktuální týden

Stravné na říjen 2019 uhraďte v částce 814,- Kč/ 22 dní á 37,- Kč

Platbu označte přiděleným variabilním symbolem 

Jídelníček 11.11.-15.11.2019

Jídelníček 18.11.-22.11.2019

Komentáře jsou uzavřeny.