Jídelna

Jindřiška Holíková – vedoucí Šj

Helena Zvolská – kuchařka

Monika Víchová – pomocnice

 

PLATBA STRAVNÉHO

STRAVNÉ SE PLATÍ NA ÚČET ŠJ DO KAŽDÉHO 12. DNE V MĚSÍCI

ÚČET ŠJ 35-2000774339/0800

 

Jídelníček pro aktuální týden

Stravné na říjen 2019 uhraďte v částce 814,- Kč/ 22 dní á 37,- Kč

Platbu označte přiděleným variabilním symbolem

Jídelníček 25.5. – 29.5.2020

Jídelníček 1.6. – 5.6.  2020

Komentáře jsou uzavřeny.