INFORMACE O ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

Pro  letošní zápis  využijte elektronického předzápisu , který  Vám  velmi usnadní a časově zkrátí proces zápisu Vašeho dítěte do mateřské školy.  Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a v den řádného zápisu přijďte s  vytisknutou  a potvrzenou dokumentací  do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje  budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a rychlejší.

Elektronický předzápis bude přístupný od 14.4. do 11.5.2020 na stránkách

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/p12-zvonecek

 

Kritéria 202/2021

Zápis do MŠ – odevzdání přihlášek

12.5. 2019 13:00 – 17:00 hodin

13.5. 2019 13:00 – 17:00 hodin

(doporučujeme rezervovat si při předzápisu konkrétní čas)

Potřebné doklady k zápisu:

Rodný list dítěte

Občanský průkaz zákonného zástupce

Potvrzení o trvalém bydlišti na území MČ Praha 12

Spádovým obvodem mateřské školy je celý obvod MČ Prahy 12.

 

Kdo bude mít zájem čerpat OČR po dobu přerušení provozu školy, pište, prosím na email: mszvonecek@seznam.cz

Studenti Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vytvořili nový program. Na webu koronavirus24.cz odpovídá na základní otázky týkající se koronaviru chatbot. Otázky lze klást v chatovacím okně, odpovědi vyhledává program v ověřených zdrojích.

 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html

 http://www.szu.cz/tema/prevence/prenaseji-novy-koronavirus-domaci-zvirata-jsou-antibiotika

 

V případě potřeby volejte na telefonní čísla 

723 831 723

725 084 910

Vážení rodiče,

na doporučení Rady městské části Praha 12, ve smyslu zákona 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a 3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 17.3.2020 do odvolání

PŘERUŠUJI PROVOZ

Mateřské školy Zvoneček v Praze 12

 

Informace k onemocnění Covid 19

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců dětí a žáků školy informujeme veřejnost a dále přikládáme Doporučení MZ ČR:

Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací z MŠMT a Hygienické stanice hlavního města Prahy a z Městské části Prahy 12.

V současné době funguje školní provoz bez omezení, zavádíme však nad běžný rámec pravidelného  úklidu všech prostor školy úklid s použitím desinfekčních – virucidních prostředků.

Děti a žáci jsou opakovaně poučováni o nutnosti dodržování hygienických návyků – při kýchání, kašli, po použití toalet apod.

Pedagogičtí pracovníci při podezření na změnu zdravotního stavu dětí a žáků školy bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.

Apelujeme na zákonné zástupce dětí a žáků, kteří v nedávné době pobývali v rizikových oblastech, zejména severní Itálii, aby v případě jakýchkoli obtíží telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo pohotovostní lékařskou službu a Hygienickou stanici hlavního města Prahy.

Podle vývoje aktuální situace budeme přijímat další adekvátní opatření.

D

Informační letáky a doporučení

Informace k opatření zamezení šíření nákazy pro studenty (MZČR)

Notice new coronavirus for foreign students (MZČR)

Upozornění pro studenty (HSHMP)

Notice to foreign students upon arrival from China (HSHMP)

Plakát koronavirus

Doporučení pro cestovatele

Co dělat – koronavir

Doporučení pro zdravotnická zařízení

Jak si správně mýt ruce

Doporučení jedincům s cestovatelskou anamnézou

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán ČR

Pandemický plán ČR v anglickém jazyce

Usnesení vlády

Příloha Usnesení vlády

———–

18.3. 2020 PLANETÁRIUM VE ŠKOLCE

2.4. 2020 Velikonoční workshop